Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego Online

Kurs towaroznawstwa zielarskiego – ONLINE

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują obowiązkowe kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Kurs ZIELARSTWO I TOWAROZNAWSTWO ZIELARSKIE przeznaczony jest dla:

  • techników farmacji, weterynarzy i lekarzy weterynarii, zielarzy, fitoterapeutów,  kosmetologów, kosmetyczek, farmaceutów, dietetyków, pracowników centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwentów zdrowia publicznego, osób zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracowników drogerii, osób planujących otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeutów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracowników firm kosmetycznych; technologów i dystrybutorów suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszystkich zainteresowanych tematyką,
  • osób, które są zainteresowane uzyskaniem uprawnienia do prowadzenia oraz pracy w sklepach zielarsko-medycznych.

 

Zakres ramowy Kursu Towaroznawstwo Zielarskie online

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 

Program Czas trwania: 90 h
Podstawy
  • Farmakologia.
  • Farmakognozja
  • Anatomia i fizjologia człowieka
  • Dietetyka i fizjologia człowieka
  • Towaroznawstwo zielarskie.
  • Rodzaje, sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej
  • Zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowanie w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu
  • Udzielanie pierwszej pomocy

 

 

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Zapisano się: 3 studentów
Czas trwania: 90 H
Poziom: Początkujący
Wróć na górę