Anatomia Człowieka

Anatomia Człowieka


PROGRAM SZKOLENIA (ramówka)

1. Dzień
Anatomia człowieka – wstęp

Budowa komórki i tkanki, podstawy histologii i cytologii,

Układ kostny człowieka
Ogólna budowa kości, podział,
Budowa czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, kk dolnej i górnej,
Budowa połączeń kości – budowa stawów,
Wybrane choroby układu kostnego człowieka,

2. Dzień

Układ mięśniowy
Ogólna budowa mięśni, podział mięśni pod względem funkcji, mechanizm działania,
Fizjologia i rodzaje skurczów,

Układ krążenia
Budowa serca – przedsionki, komory,
Budowa i działanie układu bodźco – przewodzącego mięśnia sercowego,
Budowa tętnic i żył,
Fizjologia skurczu serca oraz pracy układu krążenia,
Wybrane choroby układu krążenia,

3. Dzień

Układ oddechowy
Budowa górnych i dolnych dróg oddechowych,
Fizjologia wymiany gazowej w płucach, fizjologia oddechu,
Wybrane choroby układu oddechowego,

Układ pokarmowy
Budowa i funkcje układu pokarmowego, krótka charakterystyka poszczególnych odcinków
Budowa i funkcje wątroby, trzustki
Wybrane choroby układu pokarmowego

4. Dzień

Układ wydalniczy
Budowa i zadania układu wydalniczego , budowa nerki, moczowodów, pęcherza moczowego
Fizjologia wytwarzania moczu
Wybrane jednostki chorobowe układu wydalniczego

Układ nerwowy
Budowa i funkcje układu nerwowego
Budowa ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
Charakterystyka nerwów czaszkowych
Wybrane jednostki chorobowe ośrodkowego układu nerwowego

5. Dzień

Układ wewnątrzwydzielniczy
Działanie i funkcje układu wewnątrzwydzielniczego
Funkcje przysadki mózgowej, tarczycy, nadnercza

ZJAZDY WRZESIEŃ – LISTOPAD
2 dni w miesiącu
cena za 2 dni – 990 zł
stacjonarnie lub online

Po ukończeniu kursu anatomia człowieka wydajemy dokumentację MEN.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zapisano się: 15 studentów
Czas trwania: 3 miesiące
Poziom: Początkujący
Wróć na górę