Medyk Szkoła Irydologii

Szkoła Irydologii

kod zawodu 323009

Kurs irydologii skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnych, Tematem kursu  będzie: wykorzystanie tęczówki oka do oceny stanu zdrowia człowieka.


Prowadzenia Aliona Morka-lekarz, pediatra-irydolog, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Irydologów (ESI),. najlepszy specjalista w Polsce
Autorka książki 

Tematyka szkoleń:

  1. Zapoznanie się z uczestnikami. Irydologia, znaczenie w rozwoju medycyny alternatywnej.Historia rozwoju. Najważniejsze autorytety w różnych okresach.Irydologia w Polsce. Znani irydolodzy, ich prace.Czym się zajmują irydolodzy.Budowa oka. Budowa tęczówki. Różnorodność genetyczna. Mapa Tęczówki. Historia map irydologicznych. Pytania, odpowiedzi.Strefy tęczówki. Kolory i ich znaczenie.Struktura tęczówki – podstawa analizy.  Różnice klasyfikacji w różnych szkołach światowych. Próby oceny struktur na przykładzie zdjęć.Pytania, odpowiedzi.Zadania domowe.
  2. Sprawdzanie zadań domowych. Powtórka materiału. Kolejność analizy irydologicznej- podstawa prawidłowej oceny.Podtypy tęczówki.Od czego zależy sukces analizy irydologicznej?Typy pacjentów. Klasyfikacja znaków irydologicznych. Próby oceny tęczówek na poziomie zdobytych doświadczeń.Znaki irydologiczne. Poszczególne znaczenie każdego znaku. Wyszukiwanie znaków , próby interpretacji.Pytania, odpowiedzi.Zadania domowe.
  3. Sprawdzanie zadań domowych. Powtórka materiału.Anatomia układu oddechowego. Podstawowe jednostki chorobowe układu oddechowego.Mapa irydologiczna układu oddechowego. Znaki irydologiczne przy chorobach układu oddechowego.Próba analizy na konkretnych przykładach.Anatomia układu pokarmowego. Podstawowe choroby układu pokarmowego. Mapa irydologiczna układu pokarmowego. Znaki irydologiczne układu pokarmowego.Próby analizy irydologicznej na konkretnych przykładach. Pytania, odpowiedzi. Zadania domowe. 
  4. Sprawdzanie zadań domowych. Powtórka materiału. Anatomia układ moczowego i plciowego.Podstawowe choroby. Mapa irydologiczna układu moczowo-płciowego.Znaki irydologiczne. Próby analizy na konkretnych przykładach.Anatomia układu nerwowego i układu krążenia. Podstawowe choroby. Mapa irydologiczna układu nerwowego i układu krążenia. Znaki irydologiczne. Próby analizy na konkretnych przykładach. Pytania,  odpowiedzi. Zadania domowe. 
  5. Sprawdzanie zadań domowych. Powtórka materiału. Układ hormonalny. Anatomia . Podstawowe naruszenia układu hormonalnego.Mapa irydologiczna układu hormonalnego.Znaki irydologiczne. Próby analizy na konkretnych  przykładach.10. Podsumowanie . Pytania , odpowiedzi.
  6. Egzamin. Wydawanie dyplomów

Informacje organizacyjne

Koszt zjazdu 990 zł

Miejsce szkolenia: Hotel Logos Gdańsk Wrzeszcz, ul. Uphagena 28 godz. 10:00 – 19:00

wrzesień – grudzień szkoła w Rybniku

Zmiana miejsca szkolenia niezależna od organizatora kursu

Terminy: 19 – 20 II, 18 – 20 III, 23 – 24 IV, 21 – 22 V, 18 – 19 VI max ilość osób w grupie 30

Po ukończeniu wydajemy dokumentację MEN oraz dyplom ESI