Kurs specjalistyczny Aromaterapii i Olejków Eterycznych

Aromaterapia i Olejki Eteryczne
Aromaterapeuta – kod zawodu: 323090


PROGRAM SZKOLENIA (ramówka)

I. Olejki Eteryczne (OE).
1. Definicje, normy techniczne.
2. Charakterystyka chemiczna mieszanin określanych jako „olejki eteryczne”.
3. Obszary zastosowań OE : terapeutyka (aromaterapia, suplementacja i dietetyka, aplikacje
zewnętrzne), technologia żywności, przemysł.
4. Terapeutyczne wykorzystanie OE w ujęciu historycznym.
5. Miejsce OE we współczesnej farmakopei i terapeutyce.
6. Możliwości zastosowań aromaterapii i OE w chorobach przewlekłych i opiece paliatywnej.

II. Surowce i pochodzące z nich olejki.
1. Przegląd głównych roślin olejkodajnych i własności olejków z nich wytwarzanych.
2. Gumożywice (Resinoidy) – ich wykorzystanie i własności.
3. Surowce o pochodzeniu nie-roślinnym.
4. Część praktyczna: przykłady.

III. Wprowadzenie do biochemii i fizjologii OE w organizmie człowieka.
– sposób oddziaływania na różne układy organizmu,
– głębokość i szybkość penetracji tkanek,
– immunomodulacja,
– skuteczność wobec patogenów żywych,
– interakcje, reakcje prozapalne, alergie.

IV. Aromaterapia.
1. Mechanizmy terapeutycznego oddziaływania na fizjologię człowieka.
2. Przykłady zastosowań terapeutycznych poszczególnych typów olejków.
3. Aromaterapia a inhalacja – różnice w oddziaływaniu fizjologicznym i w zastosowaniach.
terapeutycznych
4. Sposoby aplikacji, rodzaje sprzętu służącego do aromaterapii i inhalacji.
5. Część praktyczna: przykłady urządzeń i olejków.

V. Olejki w suplementacji i dietetyce(w tym część praktyczna: przykłady).

VI. Olejki w aplikacji na skórę jako terapeutyki i dermo kosmetyki (w tym część praktyczna: przykłady).

VII. Zagadnienia bezpieczeństwa stosowania OE w:

– aromaterapii,
– dermokosmetykach,
– suplementacji i dietetyce,
– terapiach łączonych z farmakoterapią (interakcje i działania synergistyczne).

VIII. Technologia Olejków Eterycznych.
1. Podstawowe metody wytwarzania OE.
destylacja (prosta wodna, sucha); hydrolaty, destylaty,
destylacja z parą wodną (zwykła, ciśnieniowa, podciśnieniowa),
destylacja gazowa,
– wytłaczanie (z dekantacją i filtracją),
– ekstraktacja, intraktacja, maceracja, enfleurage (pomada, konkret, absolut).
2. Urządzenia do produkcji olejków.
– alembik,
– destylator,
– destylator z parą wodną,

– ekstraktory,
– rektyfikacja i zagadnienia azeotropów przy kompozycjach,
– przechowywanie i zabezpieczanie OE,
– BHP związane z wytwarzaniem OE.
3. Zagadnienia jakości i autentyczności OE.
4. Najczęstsze błędy i świadome zafałszowania występujące u producentów dotyczące składu
produktów.
5. Część praktyczna: pokaz urządzeń, przykłady olejków, proste testy na jakość i czystość.
6. Naganne praktyki marketingowe i przykłady nazewnictwa handlowego mające na celu
wprowadzenie w błąd potencjalnych nabywców.
7. Wydajność procesów pozyskiwania olejków i kalkulacja kosztów (sprzętu i surowców).
8. Przykłady kosztów netto autentycznych olejków w kilku wybranych przykładach.

IX. Przykłady wybranych linii produktowych.

X. Wybrane aspekty prawne związane z wytwarzaniem OE, pozyskiwaniem surowców i działalnością
aromaterapeuty i fitoterapeuty.

wymiar czasowy ~ 16h
cena zjazdu: 990 zł

Po ukończeniu kursu anatomia człowieka wydajemy dokumentację MEN.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zapisano się: 18 studentów
Czas trwania: 2 dni
Poziom: Początkujący
Wróć na górę