Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii oraz pierwsza pomoc przedmedyczna

KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z
PODSTAWAMI NEUROPSYCHOLOGII Z PIERWSZĄ POMOCĄ
PRZEDMEDYCZNĄ

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z pracą opiekuna. Zapozna się również z psychologią opieki. Nabędzie umiejętność posługiwania się narzędziem diagnostycznym związanym z badaniem demencji.

Ramowy program szkolenia

I. PROBLEMATYKA STAROŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 1. Starość a kryzys rozwojowy,
 2. Zmiany zachodzące u osób starszych,
 3. Najczęstsze rodzaje otępienia.

II. OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNĄ

 1. Zasady opieki nad osobą starszą,
 2. Budowanie zaufania,
 3. Etyka w pracy opiekuna

III. PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI

 1. Zasady opieki nad osobą starszą,
 2. Budowanie zaufania,
 3. Etyka w pracy opiekuna.

IV. PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI

 1. Trudności w porozumiewaniu,
 2. Decyzyjność,
 3. Emocje

V. ZESPÓŁ STRESU OPIEKUNA

 1. Przyczyny i objawy zespołu stresu opiekuna,
 2. Wypalenie zawodowe opiekunów,
 3. Sylwetka opiekuna osoby starszej,
 4. Czynności w zakresie opieki nad osobą starszą,
 5. Choroby wieku starczego,
 6. Czynności w zakresie opieki nad osobą starszą,
 7. Pierwsza pomoc,
 8. Formy organizacji czasu wolnego,
 9. Czynności w zakresie opieki nad osobą starszą,
 10. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

Czas trwania kursu – 60 h.

Koszt – 1250 zł.

Szkolenie w formie stacjonarnej oraz online.

Możliwość odbycia praktyki w Domu Seniora w Rybniku lub Wodzisławiu Śląskim.

Po ukończeniu kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii wydajemy dokumentację MEN.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zapisano się: 17 studentów
Czas trwania: 60 godzin
Poziom: Początkujący
Wróć na górę