Masaż BUCCAL

Masaż BUCCAL
Masaż transbukalny tzw. Buccal/Sculptural czyli masaż powięziowo-transbukalny twarzy, potocznie „rzeźbiarz”

Okazuje się, że coraz bardziej popularne stają się masaże twarzy. To skuteczny sposób na pozbycie się zmarszczek, zrelaksowanie mięśni, dotlenienie skóry, usunięcie martwego naskórka czy zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny.

Ten nie­ty­po­wy za­bieg to ma­saż ust i po­licz­ków buc­cal. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa bucca, które oznacza policzek. To metoda inna niż wszystkie To tech­ni­ka po­le­ga­ją­ca na ma­sażu po­licz­ków nie tyl­ko od ze­wnątrz, ale i od we­wnątrz. Jej głów­ne za­le­ty to uwal­nia­nie na­pię­cia, po­pra­wia­nie krą­że­nia i od­mła­dza­nie skó­ry.

Szyb­kie ru­chy po­bu­dza­ją krą­że­nie kr­wi oraz pa­mięć mię­śnio­wą, dzię­ki cze­mu skó­ra wy­glą­da świe­żo. Der­ma­to­lo­dzy ma­su­ją po­licz­ki, wkła­da­jąc pal­ce do ust klien­tów i w ten spo­sób od­mła­dza­ją ich skó­rę.
Masaż transbukalny czyli terapia wykonywana wewnątrz naszej jamy ustnej, ma przywrócić prawidłowe napięcie mięśniowe oraz elastyczność najgłębiej położonych struktur.

Masaż ten umożliwia całkowicie przywrócić owal / kontur twarzy, napięcie oraz elastyczność samych głębokich mięśni twarzy, które tworzą strefę policzek oraz okolic bruzd nosowo – wargowych. Z przedstawionej terapii skorzystać mogą jednak niemal wszyscy pacjenci. Chodzi zwłaszcza o osoby, które podczas jedzenia lub mówienia wyczuwają: skurcze, mrowienie lub drętwienie. To najczęściej objawy nadmiernego napięcia mięśni mimicznych, które w porę można zredukować. W rezultacie może to zapobiec dużo groźniejszym problemom.

Po­tocz­nie zwa­ny ma­saż po­licz­ko­wy po­ma­ga po­znać skó­rę. Sta­je się lśnią­ca i roz­luź­nio­na. To wła­śnie za to ko­cha­ją go gwiaz­dy. Z ma­sażu po­licz­ko­we­go ko­rzy­sta­ją mię­dzy in­ny­mi Emi­ly Ra­taj­kow­ski oraz Ke­ira Kni­gh­tley.  Fanką jest żona księcia Harry’ego, Meghan Markle

Na czym polega masaż twarzy Buccal?

Osoby , które wykonują ten zabieg, specjalnymi ruchami masują skórę policzków i ust od wewnętrznej strony. To właśnie w tym tkwi cały sekret. Ten typ masażu ma wiele zalet, m.in. działa liftingująco.

  • rozluźnia spięte mięśnie policzkowe i jarzmowe
  • skóra staje się bardziej napięta, świeża i widać dużą poprawę cyrkulacji krwi
  • unosi policzki
  • redukuje opuchliznę
  • podnosi owal twarzy

Z przedstawionej terapii skorzystać mogą jednak niemal wszyscy pacjenci. Chodzi zwłaszcza o osoby, które podczas jedzenia lub mówienia wyczuwają: skurcze, mrowienie lub drętwienie. To najczęściej objawy nadmiernego napięcia mięśni mimicznych, które w porę można zredukować. W rezultacie może to zapobiec dużo groźniejszym problemom.

Przeciwwskazania

Głównym powodem odroczenia przeprowadzenia tego zabiegu są wszelkie zmiany zapalne lub większe opuchlizny na twarzy. Oczywiście niezależnie od typu dolegliwości zawsze należy.

  • ostre stany zapalne w obrębie nerwów twarzowych,
  • nieprawidłowa koagulacja krwi,
  • niektóre mechaniczne bądź chorobowe uszkodzenia śluzówek,
  • schorzenia dermatologiczne w obrębie jamy ustnej,
  • próchnica, a także choroby dziąseł i przyzębia.
Czas trwania warsztatów 2 dni. Koszt 2200 zł
Po ukończeniu kursu masażu BUCCAL wydajemy dokumentację MEN
Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.
Zapisano się: 20 studentów
Czas trwania: Kurs trwa 2 dni
Poziom: Początkujący
Wróć na górę