Szkolenie zakładania kaniuli dożylnych i wenflonu

Szkolenie zakładania kaniuli dożylnej i wenflonu, przygotowania wlewu kroplowego oraz pobieranie krwi obwodowej do badań laboratoryjnych. 
Szkolenie praktyczne z zakładania dostępu dożylnego/kaniulacji żył obwodowych, przygotowania wlewu kroplowego oraz pobierania krwi do badań diagnostycznych.

Kurs prowadzą dyplomowani pielęgniarze/pielęgniarki.

Czas trwania szkolenia – 10 godzin.
Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników do prawidłowego zakładania
dostępu dożylnego (kaniuli dożylnej) na żyły obwodowe, pielęgnacja wkłucia,
monitorowanie, przygotowywanie leków, toczenie płynów, pobieranie krwi
obwodowej w celach diagnostycznych. Zapewniamy wszystkie materiały i
narzędzia jednorazowe do ćwiczeń praktycznych. Szkolenie składa się z części
teoretycznej oraz praktycznej nauki zakładania wenflonu, przygotowania
wlewu kroplowego (kroplówka) i pobierania krwi. Po ukończeniu szkolenia
wystawiamy Zaświadczenie MEN jego ukończenia.
Harmonogram zajęć: 

– Wprowadzenie do anatomii układu krwionośnego,
– Przygotowanie pacjenta do procedury pobierania krwi/kaniulacji żył,
– Wskazania/przeciwwskazania do założenia obwodowego wkłucia dożylnego,
– Zasady aseptyki i antyseptyki,
– Budowa i rodzaje kaniuli (wenflonu), “motylka”,
– Różnice między wenflonem a “motylkiem”,
– Wyznaczanie miejsca zakładania kaniuli,
– Trudne przypadki podczas kaniulacji,
– Kaniulacja kończyny górnej – możliwe ryzyka,
– Pobierania krwi do badań laboratoryjnych,
– Rodzaje płynów infuzyjnych (NaCl, Glukoza, Płyn Ringera, Płyn wieloelektrolitowy PWE, płyn do iniekcji), porównanie zawartości jonów minerałów,
– Techniki pobierania krwi obwodowej za pomocą wenflonu i “motylka”,
– Powikłania i ryzyka,
– Postępowanie z odpadami medycznymi i ostrymi,
– Zasady płyno-terapii,
– Pobieranie krwi metodą próżniową,
– Przygotowanie i podłączenie wlewu kroplowego (kroplówki), rozpuszczenie askorbinianu sodu (witaminy C we wlewie),
– Ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach medycznych do symulacji wkłucia oraz pomiędzy uczestnikami szkolenia (podpisana zgoda).

Po ukończeniu kursu/szkolenia uczestnik:

– Posiada wiedzę teoretyczną,
– Potrafi skompletować zestaw do wkłucia dożylnego,
– Zna budowę kaniuli (wenflonu) do żyły obwodowej/motylka,
– Jest świadomy powikłań,
– Potrafi wybrać miejsce wkłucia,
– Zna zasady aseptyki i bezpieczeństwa własnego oraz pacjenta podczas
kaniulacji,
– Potrafi prawidłowo przeprowadzić zabieg założenia kaniuli (wenflonu) do
żyły obwodowej,
– Potrafi przygotować wlew kroplowy („kroplówkę”) oraz prawidłowo
podłączyć,
– Potrafi monitorować wkłucie dożylne,
– Zna podstawowe zasady płyno-terapii i potrafi prawidłowo przygotować
wlew kroplowy (kroplówkę) wzmacniająco-witaminową (witamina C) do
podania,
– Wie jak prawidłowo postąpić z odpadami medycznymi,
– Zna ABC pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku omdleń,
– Kim jest Flebotomista i jakie ma obowiązki.

Koszt szkolenia: 1350 zł

UWAGA: odbycie szkolenia NIE UPRAWNIA do pobierania krwi/zakładania
kaniuli jeśli uczestnik nie ma odpowiedniego wykształcenia medycznego
przewidzianego w polskim prawie.
Kto może uczestniczyć w szkoleniu:
– Lekarze różnych specjalności,
– Pielęgniarki i ratownicy medycznie, którzy chcą udoskonalić swoje
umiejętności,
– Opiekunowie medyczni, diagności laboratoryjni,
– Ratownicy KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc),
– Studenci kierunków biomedycznych, pielęgniarskich i podobnych,
– Osoby zaangażowane w opiekę nad osobami obłożnie chorymi,
– Osoby planujące podjęcie pracy w zawodach medycznych w przyszłości,
– Każda osoba zainteresowana udoskonalaniem i nabywaniem nowych
umiejętności.

Zapisano się: 5 studentów
Poziom: Średnio zaawansowane
Wróć na górę