Medyk Zielarz – fitoterapeuta

Zielarz – fitoterapeuta

Zielarz

Kod zawodu: 323012

Kurs kierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy,  umiejętności i kwalifikacji w zakresie towaroznawstwa, zielarstwa-fitoterapii, umożliwiających zatrudnienie m.in. w zakładach przetwórstwa zielarskiego, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, a także prowadzenie uprawy roślin leczniczych.

Absolwent Szkolenia: Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196).

 

Informacji szczegółowych na temat wszystkich kursów przesyłamy drogą mailową

 

Terminarz szkoleń