Medyk Wolontariusz – 40h

Wolontariusz – 40h

Szkolenie dla wolontariusza

Szkolenie dla wolontariusza

Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia:

1. udzielanie dziecku pierwszej pomocy;

2. opieka pielęgnacyjna;

3. stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych (rola zabawy w prawidłowym rozwoju dziecka, umiejętność obserwowania dziecka w trakcie swobodnej aktywności, zabawy wspierające rozwój poszczególnych funkcji dziecka)

Akredytacja kursów Zobacz więcej…