Medyk Szkoła Naturopatii

Szkoła Naturopatii

Kod zawodu: 323009

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Naturopaty dające prawo wykonywania zawodu. Na podstawie ukończenia kursy może przystąpić do egzaminu Czeladnik lub Mistrz Naturopata. Absolwent po zdanym państwowym egzaminie otrzymuje stosowne dokumenty oraz europass.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy naturopata został sklasyfikowany pod numerem: 323009

Od dnia 1 października 2020r. tytuł Czeladnik/Mistrz Naturopata jest wpisywany po zdanym egzaminie w Izbie Rzemieślniczej do CEIDG za pośrednictwem ministerstwa.

Kurs naturopata — zawodowy!

Do obowiązków naturopaty należy m.in.:

 • udzielanie porad dotyczących higieny życia,
 • zdrowego odżywiania,
 • aktywności fizycznej oraz poprawy jakości życia pacjentów i promowanie zdrowego stylu życia,
 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty,
 • określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki, oka,
 • układanie indywidualnego programu terapii,
 • udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia,
 • stosowanie wybranej metody terapii,
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów,
 • przeprowadzania konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej oraz m.in.: kierowanie placówką terapii naturalnych, kształcenia osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne oraz prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz ich publikacja.

Po ukończeniu kursu absolwent może: podjąć zatrudnienie w drogerii i sklepie zielarsko-medycznym oraz sprzedawać produkty zielarskie, certyfikować produkty zielarskie w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości, prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i praktyki z zakresu naturopatii w ramach terapii niekonwencjonalnych, uczestniczyć w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych itp. oraz określać dawkowanie sporządzonych preparatów ich działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Od października szkolenie stacjonarne w wymiarze 1 roku, ukończenie szkolenia  wraz ze zdanym  egzaminem zawodowym oraz walidacją zawodową nadają uprawnienia do wykonywania zawodu i otrzymanie zaświadczenia zawodowego z prawem wykonywania zawodu.

Czas trwania oraz opłaty.

Czas trwania kursu wynosi 360 godzin w tym 80 godzin praktyk.
Szkolenie podzielone jest na 3 moduły tworząc jednolita całość metodologiczną.

Koszt szkolenia  wynosi 8160 zł (med. chińska + psychosomatyka). 

Powyższy terminarz jest dla grupy obecnie kontujących szkolenia

Terminy zjazdów
 5 – 6 marzec 2022 r.
2 – 3 kwiecień 2022 r.
7 – 8  maj 2022 r.
11 – 12 czerwiec 2022 r.
17 – 18 wrzesień 2022 r.
29 – 30 październik 2022 r.

Ewentualnie egzamin poprawkowy dopłata – 400 zł

Opłata za egzamin wewnętrzny  wynosi 550 zł.-koszt walidacji obowiązkowy w nabyciu kwalifikacji zawodowej.
Po ukończeniu całości szkolenia i uzyskaniu  wcześniej z egzaminu wewnętrznego oceny pozytywnej, zaliczeniu praktyk. można   przystąpić do egzaminu państwowego. Koszt egzaminu państwowego ustala IR. Jednakże ukończenie szkolenia w naszej placówce daje zawód naturopaty jako kwalifikację wg wykazu zawodów MRPiPS

Prosimy o zapoznanie się z ramami programowymi szkolenia, które precyzyjnie określają zakres kursu

Zakres programowy 360-godzinnego szkolenia stacjonarnego w kierunku NATUROPATA
MODUŁ I MetodologiaCzas trwania: 250 godzin
Działanie
 
Zastosowanie  Przeciwwskazania
Medycyna naturalna wczoraj i dziś. Podstawy anatomii i fizjologii.
Terapia wstęp metodami naturalnymi: badanie irydologiczne, terapia biorezonansem, terapia wodorem, adaptogeny, mikrobiota, podstawy medycyny chińskiej w teorii i praktyce, totalna biologia, masaż wg Ojca Klimuszki, zagadnienia związane z egzaminem Czeladnik/Mistrz Naturopata, elementy terapii manualnej, terapia bańkami, elementy psychosomatyki, wprowadzenie do zioło lecznictwa.
Wodolecznictwo: dobór zabiegów, wskazania i przeciwwskazania, zasady hydroterapii
Ziołolecznictwo – właściwości i działanie ziół, mieszanki ziołowe
Dietetyka Podstawy zdrowego odżywiania się.
Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia Metylacji. Odkwaszanie. Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.
Wstęp do elektropunktura. Informodiagnostyka, informoterapia  j/w
Oczyszczanie organizmu
Elementy patofizjonomiki. Mikroelementologia. Suplementacja. Hirudoterapia, mikroskopowe badanie żywej kropli krwi
Egzamin wewnętrzny obowiązkowy sprawdzający polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo
Mistrz Naturopatii
 
Farmaceuta
Dietetyk
Lekarz
wykładowcy
w zakładce o Nas – Kadra
MODUŁ II Pierwsza pomoc przedmedycznaCzas trwania: 30 godzin
Praktyka dot.PPP. Elementy i podstawy pierwszej pomocyGłówne zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady postępowania w urazach ,oparzenia, uszkodzenia urazowe układu kostno-stawowego, ciała obce w oku, uchu, gardle, krtani, tchawicy, ranie, ułożenie poszkodowanego, transport, wyposażenie apteczek, organizacja pomocy w miejscu zdarzenia, wzywanie pogotowia ratunkowego
 
Egzamin z PPP

Mgr pielęgniarstwa
 
Bernadeta Ciszewska
MODUŁ III Praktyki
 
Egzamin wewnętrzny obowiązkowy
Czas trwania: 80 godzin
2 godziny
Obowiązkiem uczestników chcących przystąpić do egzaminu państwowego czeladnik/mistrz naturopata jest udział w  zajęciach przygotowujący do egzaminu.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019