Medyk Refleksologia stóp

Refleksologia stóp

od zawodu: 323011

Całość merytoryczna szkolenia składa się z III stopni podzielonych czasowo. Przykładamy ogromną wagę do ćwiczeń praktycznych oraz znajomości podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii i anatomii człowieka. Całość trwa 6 miesiące i jest realizowana w 6 zjazdach i kończy się uzyskaniem kwalifkacji zawodowych – Refleksolog.

stopień I

 czas trwania 2 miesiące to są 4 pełne zjazdy

  • tło historyczne, wzajemna komplementarność, fizjologia człowieka, układ hormonalny, rola refleksologii, zdrowie i jego zaburzenia, działanie refleksologii, położenie refleksów

stopień II

 czas trwania 2 miesiące to są 4 pełne zjazdy

  • łagodzenie popularnych dolegliwości za pomocą masażu refleksologicznego, przygotowanie do zabiegu- ogólne i pacjenta, techniki masażu, efekty technik masażu, reakcje nietypowe

stopień III

 czas trwania 2 miesiące to są 4 pełne zjazdy

  • kolejność działań w masażu refleksologicznym, techniki służące ogólnemu rozluźnieniu i relaksacji, palce stóp, paluchy i ich nasady, masaż kłębów stóp, podbicia stóp, pięty
  • lecznicze działanie refleksologii, zaburzenia chorobowe a refleksy.

Praktyka 50 godzin do zaliczenia przed egzaminem na uzyskaniem uprawnień zawodowy refleksolog

Wszelkie informacje pod nr tel. 511 99 55 32
Każdy zjazd to koszt 650 zł.
Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.