Medyk Opiekun żłobek – uzupełniający – 80h

Opiekun żłobek – uzupełniający – 80h

Szkolenie uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Zakres programowy 80-godzinnegoszkolenia:

1.  stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin):

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka (dynamika rozwoju psychoruchowego dziecka)
  • źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3, (przegląd uwarunkowań, rozwój dziecka jako ciąg zmian)
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (neurologiczne podstawy wczesnej edukacji, rola opiekuna, organizowanie czasu i przestrzeni)
  • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
  • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej)

2. kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

  • odpowiedzialność prawna opiekuna, (zapoznanie się z przepisami prawa)
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

Akredytacja kursów Zobacz więcej…