Medyk

Śląskie Centrum Edukacji i Usług

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi