Medyk Klawipunktura i pinoterapia

Klawipunktura i pinoterapia

pinoterapia i klawipunktura to metoda odruchowa – biocybernetyczna (nieinwazyjna), skórno – wewnętrzna w resocjalizacji i rehabilitacji psychologicznej i neurofizjologicznej. Zapewnia odreagowanie psychologiczne i nerwowe, znosi napięcia stresowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

koszt 

grzbiet 100 zł

korporalna 200 zł