Medyk Irydologia

Irydologia

Irydologia -choroby zapisane w oczach

Zdrowie organizmu  widoczne w tęczówce oka

Diagnostyka tęczówki możliwa jest praktycznie u wszystkich osób, z wyjątkiem osób, które miały operację oka i dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia, gdyż nie posiadają jeszcze w pełni wykształconej tęczówki.

Mapy irydologiczne tęczówek umożliwiają dokładną ocenę zmian w konkretnym narządzie i rozpoznanie choroby pacjenta, nawet wtedy, gdy inne metody zawodzą