Medyk Integracja Powięziowo-Oddechowa-IPO

Integracja Powięziowo-Oddechowa-IPO

Certyfikowany kurs  przez międzynarodową organizację Continuing Professional Development (CPD)

i uprawnia do pracy w Polsce, UK i UE

Krzysztof Klimek w TVw UK

Kurs IPO jest dedykowany dla wszystkich terapeutów pracujących przez ciało z

człowiekiem, którzy chcą poszerzyć swój wachlarz narzędzi terapeutycznych.

Jest to zbiór narzędzi, które zostały zebrane podczas 18 lat praktyki fizjoterapeutycznejz pacjentami. 

Prowadzący:

Krzysztof Klimek jest magistrem fizjoterapii, holistycznym terapeutą manualnym. Ukończył wiele rożnych szkoleń i kursów. Między innymi z zakresu terapiikrzyżowo-czaszkowej, mięśniowo-powięziowej, terapii obrzęku limfatycznego, terapiifunkcjonalnej, medytacji.

Pracował w Polsce w Grudziądzkim Szpitalu Specjalistycznym, Prywatnej Klinice

Rehabilitacji Sportowej „Synapsa Sport”. W Londynie w klinikach „Green Surgery” i „MyMedyk” następnie założył klinikę „Manual Med”, którą współprowadzi od 2013 roku.

Kursant po zakończeniu wszystkich modułów będzie w stanie efektywnie diagnozować funkcje ciała i rozwiązywać prawdziwe przyczyny występowania dysfunkcji w ciele pacjenta, zamiast pracować wyłącznie z objawami problemu.

Kurs jest zbudowany z 3 weekendowych modułów. Dwa dni kursu weekendowego to praca praktyczna przy stole. Kurs ten bazuje na praktycznym podejściu do terapii, uczy protokołu postępowania i otwartego myślenia terapeutycznego. Łączy wiedze z zakresu fizjoterapii, psychosomatyki, jogi i psychologii.

Program zajęć obejmuje:

• czytanie postawy ciała i jakości ruchu związanych z fizycznymi i psychosomatycznymi dysfunkcjami

• łączenie technik oddechowych z procesem terapeutycznym.

• wprowadzenie do ćwiczeń ruchowych uwalniających powięzi oraz relaksacyjnych technik usuwających napięcie psychosomatyczne.

• praktyczną umiejętność mobilizacji łańcuchów mięśniowo – powięziowych

Zasób wiedzy:

• szerokie rozwinięcie praktycznych umiejętności

• nauka o łańcuchach powięziowo -mięśniowych

• techniki, podnoszące praktykę na nowy wyższy poziom

• skuteczny sposób weryfikacji efektów pracy wykonanej z pacjentem

• efektywny model działania terapeutycznego

• holistyczne działanie terapeutyczne

• techniki aktywacji i dbania o swoje ręce.

W ramach kursu będziemy się uczyć jak aktywować ciało terapeuty do efektywnej pracy i dbać o własną higienę psychosomatyczną.

PROGRAM KURSU podzielony jest na moduły

Moduł 1

Dzień 1

• Wprowadzenie do kursu

• Teoria mięśniowo-powięziowa

• Teoria łańcuchów mięśniowo-powięziowych

• Model łańcucha mięśniowo-powięziowego przedniego

• Teoria wpływu emocjonalnego na postawę ciała

• Wprowadzenie do ćwiczeń oddechowych

• Czytanie postawy ciała

• Wprowadzenie do wideografii

• Ćwiczenia praktyczne mobilizacji przedniego łańcucha powięziowego

• Integracja pracy z powięzią i oddechem

• Czytanie postawy ciała, analiza wpływu mobilizacji przedniego łańcucha powięziowo

– mięśniowego na postawę ciała

• Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

• Teoria holistycznego ujęcia pracy terapeuty

• Teoria powięziowo – mięśniowa, negatywna stymulacja

• Model tylnego łańcucha mięśniowo-powięziowego

• Miejsca najczęstszych przeciążeń tylnego łańcucha mięśniowo -powięziowego

• Czytanie postawy ciała (wideografia)

• Ćwiczenia praktyczne mobilizacji tylnego łańcucha mięśniowo – powięziowego

• Analiza dynamicznego wzorca ruchu

• Wprowadzenie oddechu do ćwiczeń rozciągających i wzmacniających

• Oddech terapeuty w trakcie prowadzenia mobilizacji

• Podsumowanie

• Pytania i odpowiedzi

Moduł 2

Dzień 1

• Wprowadzenie do kursu

• Teoria bocznego łańcucha mięśniowo – powięziowego

• Czytanie postawy ciała, analiza wideografii

• Ćwiczenia praktyczne mobilizacji bocznego łańcucha mięśniowo -powięziowego.

• Ćwiczenia oddechowe, aktywizacja toru brzusznego

• Wpływ wzorców emocjonalnych na postawę ciała

• Techniki relaksacji krzyżowo-czaszkowej

• Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

• Wprowadzenie do głębszych struktur mięśniowo – powięziowych

• Znaczenie rotacji w ruchu, analiza przemieszczania się środka ciężkości

• Teoria spiralnego łańcucha powięziowego

• Czytanie postawy ciała, wideograficzna ocena

• Ćwiczenia praktyczne mobilizacji spiralnego lancucha mięśniowo – powięziowego

• Ćwiczenia oddechowe wspomagające spiralny łańcuch mięśniowo – powięziowy

• Profilaktyka postawy terapeuty

• Podsumowanie

• Pytania i odpowiedzi

Moduł 3

Dzień 1

• Wprowadzenie do kursu

• Teoria głębokiego lancucha mięśniowo – powięziowego

• Ćwiczenia praktyczne mobilizacji głębokiego lancucha mięśniowo – powięziowego

• Czytanie postawy ciała, wideografia

• Wpływ przewlekłego stresu na głęboki łańcuch mięśniowo – powięziowy

• Aktywna mobilizacja przepony

• Ćwiczenia oddechowe, mobilizacja torów nosowych

• Ćwiczenia utrwalające naturalny wzorzec chodu.

• Podsumowanie

• Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

• Integracja łańcuchów mięśniowo – powięziowych

• Funkcjonalne techniki w ruchu

• Praktyczna mobilizacja czucia głębokiego w stawach

Ćwiczenia technik relaksacyjnych

• Model planu terapeutycznego

• Ćwiczenia praktyczne wybranych technik mobilizacji łańcuchów powięziowych

• Techniki dodatkowe

• Podsumowanie

• Pytania odpowiedzi

 

Koszt każdego modułu wynosi 1950 zł