Medyk Integracja Powięziowo-Oddechowa-IPO

Integracja Powięziowo-Oddechowa-IPO

Certyfikowany kurs przez międzynarodową organizację Continuing Professional Development (CPD) i uprawnia do pracy w Polsce, UK i UE

Kurs IPO jest dedykowany dla wszystkich terapeutów pracujących przez ciało z człowiekiem, którzy chcą poszerzyć swój wachlarz narzędzi terapeutycznych. Jest to zbiór narzędzi, które zostały zebrane podczas 18 lat praktyki fizjoterapeutycznej pacjentami.

Prowadzący:

 

 

 

 

Krzysztof Klimek jest magistrem fizjoterapii, holistycznym terapeutą manualnym. Ukończył wiele rożnych szkoleń i     kursów.
 Między innymi z zakresu terapii krzyżowo-czaszkowej, mięśniowo-powięziowej, terapii obrzęku limfatycznego,  terapii funkcjonalnej, medytacji.
Pracował w Polsce w Grudziądzkim Szpitalu Specjalistycznym, Prywatnej Klinice.
Rehabilitacji Sportowej „Synapsa Sport”. W Londynie w klinikach „Green Surgery” i„MyMedyk” następnie założył klinikę „Manual Med”, którą współprowadzi od 2013 roku.

Kursant po zakończeniu wszystkich modułów będzie w stanie efektywnie diagnozować funkcje ciała i rozwiązywać prawdziwe przyczyny występowania dysfunkcji w ciele pacjenta, zamiast pracować wyłącznie z objawami problemu.
Kurs jest zbudowany z 3 weekendowych modułów. Dwa dni kursu weekendowego to praca praktyczna przy stole. Kurs ten bazuje na praktycznym podejściu do terapii, uczy protokołu postępowania i otwartego myślenia terapeutycznego. Łączy wiedze z zakresu fizjoterapii, psychosomatyki, jogi i psychologii.

Program zajęć obejmuje:

 • czytanie postawy ciała i jakości ruchu związanych z fizycznymi i psychosomatycznymi dysfunkcjami.
 • łączenie technik oddechowych z procesem terapeutycznym.
 • wprowadzenie do ćwiczeń ruchowych uwalniających powięzi oraz relaksacyjnych technik usuwających napięcie psychosomatyczne.
 • praktyczną umiejętność mobilizacji łańcuchów mięśniowo – powięziowych.

Zasób wiedzy:

 • szerokie rozwinięcie praktycznych umiejętności
 • nauka o łańcuchach powięziowo -mięśniowych
 • techniki, podnoszące praktykę na nowy wyższy poziom
 • skuteczny sposób weryfikacji efektów pracy wykonanej z pacjentem
 • efektywny model działania terapeutycznego
 • holistyczne działanie terapeutyczne
 • techniki aktywacji i dbania o swoje ręce.

W ramach kursu będziemy się uczyć jak aktywować ciało terapeuty do efektywnej pracy i dbać o własną higienę psychosomatyczną.

PROGRAM KURSU podzielony jest na moduły

Moduł 1

Dzień 1

 • Wprowadzenie do kursu
 • Teoria mięśniowo-powięziowa
 • Teoria łańcuchów mięśniowo-powięziowych
 • Model łańcucha mięśniowo-powięziowego przedniego
 • Teoria wpływu emocjonalnego na postawę ciała
 • Wprowadzenie do ćwiczeń oddechowych
 • Czytanie postawy ciała
 • Wprowadzenie do wideografii
 • Ćwiczenia praktyczne mobilizacji przedniego łańcucha powięziowego
 • Integracja pracy z powięzią i oddechem
 • Czytanie postawy ciała, analiza wpływu mobilizacji przedniego łańcucha powięziowo- mięśniowego na postawę ciała
 • Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

 • Teoria holistycznego ujęcia pracy terapeuty
 • Teoria powięziowo – mięśniowa, negatywna stymulacja
 • Model tylnego łańcucha mięśniowo-powięziowego
 • Miejsca najczęstszych przeciążeń tylnego łańcucha mięśniowo -powięziowego
 • Czytanie postawy ciała (wideografia)
 • Ćwiczenia praktyczne mobilizacji tylnego łańcucha mięśniowo – powięziowego
 • Analiza dynamicznego wzorca ruchu
 • Wprowadzenie oddechu do ćwiczeń rozciągających i wzmacniających
 • Oddech terapeuty w trakcie prowadzenia mobilizacji
 • Podsumowanie
 • Pytania i odpowiedzi

Moduł 2

Dzień 1

 • Wprowadzenie do kursu
 • Teoria bocznego łańcucha mięśniowo – powięziowego
 • Czytanie postawy ciała, analiza wideografii
 • Ćwiczenia praktyczne mobilizacji bocznego łańcucha mięśniowo -powięziowego.
 • Ćwiczenia oddechowe, aktywizacja toru brzusznego
 • Wpływ wzorców emocjonalnych na postawę ciała
 • Techniki relaksacji krzyżowo-czaszkowej
 • Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

 • Wprowadzenie do głębszych struktur mięśniowo – powięziowych
 • Znaczenie rotacji w ruchu, analiza przemieszczania się środka ciężkości
 • Teoria spiralnego łańcucha powięziowego
 • Czytanie postawy ciała, wideograficzna ocena
 • Ćwiczenia praktyczne mobilizacji spiralnego lancucha mięśniowo – powięziowego
 • Ćwiczenia oddechowe wspomagające spiralny łańcuch mięśniowo – powięziowy
 • Profilaktyka postawy terapeuty
 • Podsumowanie
 • Pytania i odpowiedzi

Moduł 3

Dzień 1

 • Wprowadzenie do kursu
 • Teoria głębokiego lancucha mięśniowo – powięziowego
 • Ćwiczenia praktyczne mobilizacji głębokiego lancucha mięśniowo – powięziowego
 • Czytanie postawy ciała, wideografia
 • Wpływ przewlekłego stresu na głęboki łańcuch mięśniowo – powięziowy
 • Aktywna mobilizacja przepony
 • Ćwiczenia oddechowe, mobilizacja torów nosowych
 • Ćwiczenia utrwalające naturalny wzorzec chodu.
 • Podsumowanie
 • Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

 • Integracja łańcuchów mięśniowo – powięziowych
 • Funkcjonalne techniki w ruchu
 • Praktyczna mobilizacja czucia głębokiego w stawach
 • Ćwiczenia technik relaksacyjnych
 • Model planu terapeutycznego
 • Ćwiczenia praktyczne wybranych technik mobilizacji łańcuchów powięziowych
 • Techniki dodatkowe
 • Podsumowanie
 • Pytania odpowiedzi

Koszt każdego modułu wynosi 1950 zł

Kurs odbędzie się 19-20.II