Informacje organizacyjne

logo men

Informacje organizacyjno-formalne w zakresie przystąpienia do uczestnictwa w kursie/szkoleniu.

Od 2 grudnia (02.12.2022) – Polskie Centrum Szkoleniowe posiada nową pieczątkę. 

Wymagania wstępne.

  1. Przesłanie umowy szkoleniowej z klauzulą RODO
  2. Zapłata za szkolenie

Wymagania dot. egzaminu  państwowego Czeladnik/Mistrz Naturopata.

  1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami.
  2. Ksero świadectwa/dyplomu szkoły średniej/studiów.
  3. Oświadczenie -wysyłane mailowo przez szkołę.
  4. Ksero zaświadczenia ukończenia zawodowego kursu Naturopata.
  5. Zdjęcie dyplomowe 35×45 mm.
Wróć na górę